Klasyfikacja zwierząt

 

Na świecie żyje niezliczona liczba różnorodnych gatunków roślin oraz zwierząt. Badacze i biolodzy zgodnie twierdzą, iż nie ma możliwości w stu procentach poznać naturalnej flory i fauny występującej na naszej planecie. Niemniej jednak nie oznacza to oczywiście, że różnego rodzaju naukowcy oraz osoby zajmujące się biologią nie próbują tego zrobić. Na przestrzeni wielu lat kolejni badacze tworzyli skomplikowane wykresy i tabele przedstawiające najbardziej aktualne klasyfikacje zwierząt. Wbrew pozorom nie było to (i do dziś nie jest) tak łatwe, jak osobie postronnej mogłoby się wydawać. Informacje zawarte w podręcznikach, encyklopediach czy nawet programach telewizyjnych wymagają wieloletnich badań i obserwacji. Odkryta i zarejestrowana wiedza na temat zwierząt wydaje się być niezwykle atrakcyjna. Z drugiej strony wciąż pozostaje przestrzeń tajemnicza i nienaruszona, którą krok po kroku naukowcy starają się społeczeństwom przybliżyć. Warto zatem wiedzieć co nieco o badaniach biologii gatunków oraz o klasyfikacji zwierząt. Niezwykle interesująca na tym tle wydaje się także wiedza dotycząca pochodzenia zwierząt. Jak zatem badacze wyjaśniają pojawienie się zwierząt na Ziemi?

Pochodzenie zwierząt

Podobnie jak w przypadku pojawienia się człowieka, tak i w przypadku pierwszych zwierząt między naukowcami i badaczami toczą się żarliwe dyskusje. Prawdy nie poznamy zapewne nigdy. Przede wszystkim dlatego, że biologom brakuje podstawowego materiału badawczego, na którym wygłaszając swoje teorie mogliby dokładnie bazować. Niemniej jednak warto wspomnieć o najważniejszej hipotezie wyjaśniającej żywot wszystkich zwierząt. Wielu badaczy twierdzi zatem, iż pierwsze organizmy wchodzące w skład tak zwanych przedstawicieli królestwa Protista w pewnym momencie zaczęły łączyć się w kolonie. To z kolei spowodowało, iż wspomniane grupy zaczęły różnicować swoje funkcje i jednocześnie je rozwijać. Tak powstały tkanki, których obecność w przypadku zaawansowanych organizmów żywych jest niezbędna.

Jak sklasyfikować zwierzęta

Problem klasyfikacji zwierząt pojawia się przede wszystkim w kontekście ich mnogości. Liczna określonych gatunków jest tak duża, że w pewnym momencie kolejne podziały zaczynają niebezpiecznie się mnożyć. Nieczytelny i skomplikowany podział jest z kolei zupełnie niepotrzebny. Kolejnym istotnym problemem jest oczywiście tak zwana granica gatunkowa. Jak stwierdzić, że dane zwierzę należy do tego, a nie innego gatunku? Czasami wspomniane granice rzeczywiście pozostają płynne. Mimo wielu trudności współcześnie można wskazać kilka ważnych podziałów, dzięki którym systematyzacja i organizacja pracy biologów czy innych badaczy staje się prostsza. Przede wszystkim warto wspomnieć o tak zwanym królestwie Animalia, w skład którego wchodzi prawie półtora miliona współcześnie żyjących gatunków. Główne królestwo można z kolei podzielić na dwa podkrólestwa, czyli grupę tkankowców oraz grupę beztkankowców. Te ostatnie wyróżniają się tym, iż nie posiadają mięśni czy nerwów (tak charakterystycznych przecież dla zwierząt tkankowych). Obecnie do podgrupy nietkankowców zaliczane są wyłącznie gąbki.

Schemat klasyfikacji zwierząt kręgowców

Osoby niezwiązane na co dzień z biologią zwierzęta kojarzą głównie w kontekście kręgowców. Obok nich pojawiają się oczywiście stawonogi, mięczaki czy wspomniane już gąbki, jednak to właśnie kręgowce stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę wśród całej Animalii. Wśród kręgowców możemy zatem znaleźć między innymi ptaki, gady, płazy, ryby czy wreszcie ssaki. Każda grupa dzieli się na kolejne typy i klasy, tworząc tym samym bardzo rozbudowane i skomplikowane drzewo. Każdy gatunek występujący na świecie charakteryzuje się własną specyfiką, której nie można podmienić. To właśnie dlatego tak duże znaczenie ma dzisiaj odpowiednia ochrona zagrożonych gatunków. Zwierzęta, które wyginęły w przeszłości są dzisiaj wyłącznie wspomnieniem i prawdopodobnie nigdy nie uda się naukowcom doprowadzić do ich odrodzenia.

Badania gatunków roślin

Wydaje się, że badania biologii gatunków zwierząt bardzo przyczyniają się do poszerzania wiedzy na temat całego królestwo zwierząt. Warto jednak wspomnieć, że obok zainteresowania zwierzętami pojawia się również zainteresowanie światem roślin. Badania gatunków roślin prowadzone są przede wszystkim dlatego, by rozwijać jakość i przydatność uprawianej flory. Należy bowiem pamiętać o tym, że bardzo duża część uprawianych roślin przeznaczona jest potem do spożycia. Zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta.

Otaczająca nas flora i fauna to obszar wciąż niezbadany. Mimo tylu lat, badacze wciąż nie są w stanie rozwikłać wszystkich tajemnic związanych na przykład z pochodzeniem określonych gatunków. Z drugiej strony wiemy już naprawdę dużo. Powstające tezy oraz hipotezy co jakiś czas zyskują potwierdzenie, dzięki wykonywanym badaniom i obserwacjom. Być może za jakiś czas pewne tajemnice zostaną zatem rozwiązane. Należy jednak pamiętać, że na ich miejscu pojawią się następne niewytłumaczalne zagadki biologiczne.

Popularne treści

Kilka słów o oknach dachowych

Okna dachowe to elementy wyposażenia domu, które są niezwykle istotne. Wybór takiego okna może okazać się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie miały z nimi styczności. Na rynku istnieje mnóstwo modeli i jak z tej masy wybrać właśnie to, które będzie dla nas odpowiednie? Oto kilka faktów, które mogą okazać się pomocne.

Czytaj więcej...

Nienudny Poznań

Jak wielu z nas oglądając jakiś film zastanawia się, gdzie był realizowany? Raczej niewielu. Niestety. Kręcenie zwłaszcza prestiżowych produkcji jest dla miasta wyjątkowo ważnym chwytem marketingowym. Film nagrywany w danym mieście odkrywa jego najpiękniejsze zakątki, które zarówno dla mieszańców, jak i przyjezdnych, mogły pozostawać obce. W Polsce jest mnóstwo miast, które zasługują na szczególną uwagę, obfitują w piękne, niepowtarzalne miejsca, które dla ich mieszkańców pozostają nieodkryte.

Czytaj więcej...