Jakie są obowiązki generalnego wykonawcy?

 

obiekty komercyjneZe względu na skomplikowanie procesów budowlanych, wymagających znajomości rozbudowanych przepisów prawa oraz postępowania zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami, wielu inwestorów i przedsiębiorców łączy się w spółki oraz wyspecjalizowane grupy, dzięki czemu możliwe jest sprawniejsze realizowanie zaplanowanych etapów prac oraz szybsze wykonywanie przewidzianych inwestycji. Kompleksowe zarządzanie zakresem działań niemal jednocześnie, nierzadko przekracza możliwości jednego inwestora, nic więc dziwnego, że coraz chętniej sięga się po wsparcie generalnego wykonawcy, wchodzącego tym samym w rolę partnera, do obowiązków którego zaliczyć można realizację wszystkich robót budowlanych koniecznych do zrealizowania projektu, deklarując tym samym profesjonalizm i efektywność. Generalny wykonawca nie zawsze działa samodzielnie, dlatego najczęściej zatrudnia dodatkowych podwykonawców, mających realizować poszczególne zlecenia.

Jednak to generalny wykonawca odpowiada przed inwestorem za całościowe wywiązanie się ze wszystkich warunków umowy. Ze względu na konieczność kompleksowego działania, do jego obowiązków należy także zawierania umów bezpośrednich z poszczególnymi podwykonawcami, a także koordynowanie ich prac i dokładanie starań, aby wywiązywali się oni ze wszystkich ustalonych terminów. Oczywiście wykonawca musi wcześniej uzyskać zgodę inwestora na zatrudnienie wytypowanych podwykonawców, głównie przez wgląd na trudności z koordynacją działań w momencie, kiedy na placu budowy pojawiają się pracownicy z różnych firm i dziedzin. Jeżeli podwykonawca jest niekompetentny lub niedokładny, mogą pojawić się trudności z pilnowaniem terminowości etapów realizacji inwestycji oraz finansowaniem obiektu. Zgoda inwestora na zatrudnienie solidnych i sprawdzonych pracowników nie sprawia jednak wcale, że generalny wykonawca zwolniony jest z obowiązku czuwania nad postępami prac.

Rola nie należy zatem do najłatwiejszych, przede wszystkim dlatego, że generalny inwestor z chwilą podpisania umowy podejmuje się obowiązku odpowiadania nie tylko za siebie, ale także za podwykonawców, których zatrudnił lub zatrudni. Rozdrobnienie personalne nie zawsze przynosi spodziewane korzyści, zwłaszcza wtedy, kiedy pracownicy ociągają się z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków lub też w ogóle nie pojawiają się na placu budowy. Niejednokrotnie zdarzało się też, że ile firm, tyle sposobów działania, dlatego też tak istotna jest rola głównego koordynatora, dbającego o to, aby projekt był spójny i w pełni bezpieczny. Odpowiedzialność jaką więc posiada generalny wykonawca jest niezwykle wysoka, ponieważ nieprecyzyjne działanie oraz nieodpowiednie synchronizowanie pracy poszczególnych zespołów budowlanych może doprowadzić nie tylko do trudności z ukończeniem planowanych inwestycji, ale także ryzyka uszkodzenia struktury obiektów. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej i zweryfikowania ewentualnych błędów czy też trudności realizacyjnych. W momencie, kiedy teren budowy lub poszczególne czynniki zewnętrzne uniemożliwiają działanie, generalny wykonawca ma obowiązek zgłosić swoje zastrzeżenia i sugestie inwestorowi. Ze względu na to, że konieczne jest postępowanie zgodne z przepisami prawa oraz precyzyjną dokumentacją projektową, ewentualne wątpliwości muszą uwzględniać poprawki w planach działań i samym projekcie. Bardzo często realizator wykonuje prace dodatkowe, które powinny być precyzyjnie opisane w umowie, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie ewentualnych sporów w zakresie finansowania działań, których pierwotnie nie było w projekcie.

Generalny wykonawca ma także obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, przede wszystkim dlatego, że odpowiada on za szkody, które powstaną na terenie budowy oraz oddania obiektu do użytku, czyli zdanie nieruchomości swojemu inwestorowi. Bez doskonałej komunikacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą zarządzanie sprawnym postępem prac budowlanych jest praktycznie niemożliwe, dlatego też wszelkie umowy powinny obejmować także podział obowiązków oraz precyzyjne wyszczególnienia co do terminów wykonania odpowiednich etapów i wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców za terminowe wykonanie swoich obowiązków. Zdecydowana większość nowoczesnych inwestycji powstaje w oparciu o założenia i plany inwestorów współpracujących z generalnymi wykonawcami, dzięki czemu możliwe jest realizowanie bardziej skomplikowanych inwestycji oraz szybsze oddawanie ich do powszechnego użytku. W taki sposób inwestorzy są w stanie nadzorować kilka inwestycji jednocześnie i planować kolejne, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

 

Popularne treści

Kilka słów o oknach dachowych

Okna dachowe to elementy wyposażenia domu, które są niezwykle istotne. Wybór takiego okna może okazać się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie miały z nimi styczności. Na rynku istnieje mnóstwo modeli i jak z tej masy wybrać właśnie to, które będzie dla nas odpowiednie? Oto kilka faktów, które mogą okazać się pomocne.

Czytaj więcej...

Nienudny Poznań

Jak wielu z nas oglądając jakiś film zastanawia się, gdzie był realizowany? Raczej niewielu. Niestety. Kręcenie zwłaszcza prestiżowych produkcji jest dla miasta wyjątkowo ważnym chwytem marketingowym. Film nagrywany w danym mieście odkrywa jego najpiękniejsze zakątki, które zarówno dla mieszańców, jak i przyjezdnych, mogły pozostawać obce. W Polsce jest mnóstwo miast, które zasługują na szczególną uwagę, obfitują w piękne, niepowtarzalne miejsca, które dla ich mieszkańców pozostają nieodkryte.

Czytaj więcej...